Sunday, October 28, 2007

satu nafas

Sila baca ayat berikut dalam satu nafas:

Ajal dan maut adalah di tangan Tuhan tetapi tidur di atas landasan keretapi ketika masih siuman tanpa niat membunuh diri adalah salah satu perbuatan yang sangat bodoh.