Friday, July 10, 2015

IMAN VS BODOH SOMBONG

Frasa "Kami rela kalah asalkan..." biasanya diungkapkan oleh mereka yang tegas dan berprinsip. Kadang-kadang ia menggambarkan pengungkapnya seorang yang mempunyai keimanan yang tinggi ataupun akidah yang mantap.

Walau bagaimanapun, ia tidaklah mutlak. Kadang-kadang, ia juga diucapkan oleh orang yang bodoh sombong.

No comments: